پایگاه اطلاع رسانی استاد ضیایی

پایگاه اطلاع رسانی استاد ضیایی

استاد حیدر ضیایی شاگرد علامه حسن زاده

معرفت نفس

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۵/۰۷

آن كه از صحيفه نفس خود آگاهى ندارد، از كدام كتاب و رساله طرفى مى بندد؟!

آن كه گوهر ذات خود را تباه كرده است، چه بهره اى از زندگى برده است؟!

آن كه خود را فراموش كرده است، از ياد چه چيز خرسند است؟!

آن كه به هر آرمان است، ارزش او همان است.

آن كه خداى را انكار دارد، منكر وجود خود است.

آن كه حق معرفت به نفس روزي اش شده است، فيلسوف است، چه اينكه فلسفه، معرفت انسان به نفس خود است و معرفت نفس، ام حكمت است.