دوشنبه 28 بهمن 1398 - 13:22

آرشیو

حالات احتضار

حالات احتضار

بهمن 25, 1398

حالات احتضار : اگر شرایط شهود و مکاشفه را که قبل گفته شد رعایت نکنیم ، شاید برای ما تا دم مردن ، هیچ مکاشفه و تمثلی صورت نگیرد، یقین داشته باشیم موقع احتضار همــــه ، چه مومن چه غیر مومن همـــه به مقام مکاشفه میرسند. روایاتی در این باب آمده است : بحار جلد […]

مالک واقعی

مالک واقعی

بهمن 23, 1398

مالک واقعی ، باریتعالی است. مالکیت او ،حقیقی است . له ملک السماوات و الارض. مالکیت نفـــس،  مظهری از مالکیت باری تعالی است . در اصل سوم حضرت علامه میفرمایند : رابطه نفس با بدن به صورت اضافه و اعتباری نیست. رابطه نفس با بدن به نحو مالکیت حقیقی است، که نفس با آنها  معیت […]