یکشنبه 2 آبان 1400 - 23:21

درس فصوص الحکم فارابی

درس فصوص الحکم فارابی در موسسه اوای توحید تدریس و ضبط گردید

طالبان علم و معرفت می توانند این درس را در سامانه اموزش مجازی به ادرس  http://lms.avayetowheed.ir/  مراجعه نمایند