پنجشنبه 8 خرداد 1399 - 12:34

درس فصوص الحکم فارابی

درس فصوص الحکم فارابی در موسسه اوای توحید تدریس و ضبط گردید

طالبان علم و معرفت می توانند این درس را در سامانه اموزش مجازی به ادرس  http://lms.avayetowheed.ir/  مراجعه نمایند