جلسه دوم انسان در عرف عرفان

درس انسان  در عرف عرفان در موسسه آوای توحید تدریس و ضبط گردید.

طالبان علم و معرفت می توانند این درس را در سامانه اموزش مجازی به ادرس  http://lms.avayetowheed.ir/  مراجعه نمایند یا از فروشگاه محصولات فرهنگی به آدرس http://shop.avayetowheed.ir/ مراجعه نمایند