تمثل اعمال در حکایت

مهر 26, 1398
846 بازدید

  🔅تمثل اعمال در حکایات ▫️ این روایت را حضرت امام خمینی (ره) در درس اخلاق درفیضیه بیان کردند و شیخ عباس قمی هم در منازل الاخره این جریان را آورده است. ▫️منازل الاخره را دوباره بخوانید ، در تکرار خواندن مطالب هر بار موضوع جدیدی دستگیرش میشود. 👤عالم فاضل و عارف كامل ، قاضى […]

 

🔅تمثل اعمال در حکایات

▫️ این روایت را حضرت امام خمینی (ره) در درس اخلاق درفیضیه بیان کردند و شیخ عباس قمی هم در منازل الاخره این جریان را آورده است.

▫️منازل الاخره را دوباره بخوانید ، در تکرار خواندن مطالب هر بار موضوع جدیدی دستگیرش میشود.

👤عالم فاضل و عارف كامل ، قاضى سعید قمى رحمه الله علیه نقل شده كه فرموده ، استاد ما شیخ بهائى روزى به زیارت ولی خدایی رفت كه در مقبره ی فولاد اصفهان ساکن بود. شیخ بهایی اجازه ورود خواست و به محضرولی خدا رسید..شیخ #مهمترین_حادثه_که_ولی_خدا دیده بود را خواست ،
آن شخص عارف به شیخ گفت : من در این قبرستان قبل از این روز امر غریبى مشاهده كردم و آن امر این است كه دیدم جماعتى جنازه اى را در این قبرستان آوردند و دفن كردند و رفتند؛ پس چون ساعتى گذشت بوى خوشى شنیدم كه از بوهاى این نشاءه نبود؛ متحیر ماندم ؛ به راست و چپ خود نظر كردم تا بدانم كه این بوى خوش از كجا آمد كه ناگاه دیدم جوان خوش صورتى در لباس پادشاهان به نزد آن قبر رفت پس چون نزد آن قبر نشست دیدم مفقود شد، گویا داخل در قبر شد پس بسیار تعجب كردم . پس از این واقعه زمانى نگذشت كه ناگاه بوى بدى به دماغم رسید كه از هر بوى بدى پلیدتر بود پس نگاه كردم سگى را دیدم كه بدنبال او مى رود، تا رسید به آن قبر و پنهان شد؛ پس من تعجب كردم و در آن حال بودم كه ناگاه آن جوان بدحال و بد هیئت با بدن مجروح بیرون آمد و از همان راهى كه آمده بود برگشت . من عقب او رفتم و از او خواهش كردم كه حقیقت حال را براى من بگوید، گفت : من عمل صالح این میت بودم و مأمور بودم كه در قبر با او باشم . كه ناگاه این سگى كه دیدى آمد و او عمل غیر صالح او بود. من خواستم او را از قبر بیرون كنم تا من در كنار او بمانم و انیس او باشم و آن سگ مرا دندان گرفت و گوشت مرا كَند و مرا مجروح كرد چنانچه مى بینى و مرا نگذاشت كه با او باشم ، او بر من پیروز شد دیگر نتوانستم در قبر با او بمانم بیرون آمدم و او را وا گذاشتم .

▫️چون #عارف_مكاشف این حكایت را براى شیخ نقل كرد شیخ فرمود راست گفتى ،

▫️فنحن قائلون بتجسد الاعمال و تصورها بالصورة المناسبة بحسب الاحوال .

 

برچسب ها تامین امنیت زناندانشگاه تهرانرئیسی