راهیابی به عالم مثال

راهیابی به عالم مثال
مهر 26, 1398
1386 بازدید

یرای راهیابی به عالم مثال ▪️شرایط آن بخشی که مربوط به بدن می‌شود . باید از بدن سالم برخوردار باشیم ، مریضی موجب مشغولیت نفس میشود، نفس باید آزاد باشد تا به عوالم دیگر سیرکند. انسان با شکم پر نمی تواند درست مطالعه کند، نفس متصدی هضم غذاست با معده پر فراغت بال پیدا نمیکند […]

یرای راهیابی به عالم مثال

▪️شرایط آن بخشی که مربوط به بدن می‌شود .

باید از بدن سالم برخوردار باشیم ، مریضی موجب مشغولیت نفس میشود،

نفس باید آزاد باشد تا به عوالم دیگر سیرکند.

انسان با شکم پر نمی تواند درست مطالعه کند، نفس متصدی هضم غذاست با معده پر فراغت بال پیدا نمیکند .

نفس باید به عالم بالا راه پیدا کند اما با بیماری و پرخوری و نداشتن اعتدال مزاج به این طرف مشغول می شود .

🔹 انسانکامل از بیشترین اعتدال مزاج برخوردار است
🔹 معتدل ترین فرد پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است .

🔻اعتدال مزاج ، اعتدال کیفیات اربعه ؛ صفرا ، سودا، بلغم ،دم ،
که خواص اینها حرارت ،برودت ، رطوبت ، یبوست .

🔻هر چه اعتدال بیشتر ، راهیابی به عالم بالا تر بیشتر.

برچسب ها سید ابراهیم رئیسیگام دوم انقلاب