سه شنبه 14 مرداد 1399 - 04:20

آرشیو

حالات احتضار

حالات احتضار

بهمن 25, 1398

حالات احتضار : اگر شرایط شهود و مکاشفه را که قبل گفته شد رعایت نکنیم ، شاید برای ما تا دم مردن ، هیچ مکاشفه و تمثلی صورت نگیرد، یقین داشته باشیم موقع احتضار همــــه ، چه مومن چه غیر مومن همـــه به مقام مکاشفه میرسند. روایاتی در این باب آمده است : بحار جلد […]

آیا مردگان به حال ما آگاهی دارند ؟

آیا مردگان به حال ما آگاهی دارند ؟

بهمن 23, 1398

در روایتی از امام صادق علیه السلام  سوال شد ، آیا مردگانی که در قبر هستند به به حال وکار ما آگاهی دارند ؟ فرمودند بله، ولی بستگی به اوضاع و احوالشان دارند. بعضی ها هر روز با خبرند،  بعضی ها هفته ای یک بار سرکشی میکنند،  بعضی ماهی یه بار، بعضی سالی یه بار. […]