سه شنبه 14 مرداد 1399 - 05:29

آرشیو

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ راهیابی به عالم مثال ( بدن سالم )

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ راهیابی به عالم مثال ( بدن سالم )

بهمن 22, 1398

برای راهیابی به عالم مثال ، شرایط آن بخشی که مربوط به بدن می‌شود . باید از بدن سالم برخوردار باشیم ، مریضی موجب مشغولیت نفس میشود، نفس باید آزاد باشد تا به عوالم دیگر سیرکند. انسان با شکم پر نمی تواند درست مطالعه کند، نفس متصدی هضم غذاست با معده پر فراغت بال پیدا […]

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ شرایط سه گانه دست یافتن به عالم مثال

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ شرایط سه گانه دست یافتن به عالم مثال

بهمن 22, 1398

شرایط سه گانه برای دست یافتن به عالم مثال : بخشی مربوط به نفس است. بخشی مربوط به بدن است بخشی هم مربوط هم به نفس و هم بدن. آن شرایطی که مربوط به نفس است : ۱ _ مراقبه ۲ _ تخلیه ۳ _ تحلیه مراقبه چیست؟ حضرت علامه از جناب قیصری آورده است […]

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ راه دست یافتن به عالم مثال

شرح کتاب انسان در عرف عرفان _ راه دست یافتن به عالم مثال

بهمن 21, 1398

راه کشف و شهود باز است اما شرایطی دارد، که ما بتوانیم به عالم مثال دست پیدا کنیم . باهم این شرایط سه گانه را در میان میگذاریم . جناب آقای قیصری ، قبل از ورود به شرح فصوص الحکم ابن عربی، دوازده مقدمه بیان کرده‌اند که حضرت آقا می‌فرمایند . اگر کسی تمام این […]