نویسنده:ادمین

فروردین ۲۵, ۱۴۰۱
اثر گناه در عالم
بیانات و لطائف

اثر گناه در عالم

علامه طباطبائی : برگی که از درخت ، بر زمین می افتد ، در عالم تاثیر گذار است… چطور فکر…