« زندگی نامه​ »

تحصیل

آغاز طلبی
۱۳۱۰

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

در محضر علامه
۱۳۷۰ - ۱۳۹۸

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

در محضر ...
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

تجربیات

عرفان
۱۳۹۷ — حالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

فلسفه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

فقه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

دروس برگزار شده

خمسه العشر (پایان) ۱۰۰%
خمسه العشر (پایان)
صحیفه سجادیه (پایان) ۱۰۰%
صحیفه سجادیه (پایان)
آغاز و انجام (پایان) ۱۰۰%
آغاز و انجام (پایان)

دروس در حال برگزاری

رساله سه اصل (برگزار) ۵۰%
رساله سه اصل (برگزار)
قرآن عرفان برهان (برگزار) ۵۰%
قرآن عرفان برهان (برگزار)
عده الداعی (برگزار) ۵۰%
عده الداعی (برگزار)
انسان کامل (برگزار) ۵۰%
انسان کامل (برگزار)