« درباره استاد »

استاد معظم  از شاگردان برجسته استاد علامه حسن زاده آملی و از اساتید برجسته فلسفه و عرفان حوزه علمیه قم می باشد.ااز شاگردان برجسته استاد علامه حسن زاده آملی و از اساتید برجسته فلسفه و عرفان حوزه علمیه قم می باشد.

مکتوبات و دروس منتشر شده

آثار و دوره ها

دوره های برگذار شده

دوره ها

دوره معرفت نفس
آثار, دوره اسفند ۲, ۱۴۰۰
دوره انسان شناسی
آثار, دوره اسفند ۲, ۱۴۰۰
لحظات و خاطرات تصویری

آلبوم تصاویر

سخن، سوال، نظر و توصیه ها

فرم ارتباط

    لینک های و صفحات مرتبط

    پیوند ها