معرفت نفس

علامه حسن‌زاده آملی:

بنگر به سخن #امام_صادق عليه السلام، كه ثقه الاسلام كلينى در كافى به اسنادش از جميل بن دراج نقل كرده است كه آن حضرت فرمود:

اگر مى دانستند كه در معرفت خدا چه فضلى است، چشمان خود را به متاع و نعمتهاى دنيا، كه دشمنان شان از آن بهره مند هستند نمى دوختند، و تمام دنياى آنان از آنچه پاى بر آن مى گذارند نزد ايشان پست تر مى نمود و از نعمت معرفت خداوند بهره مند مى گشتند و لذات آن را مى چشيدند؛ چون لذت آن كسی كه با اوليا خدا، در باغ هاى بهشت به سر مى برد.

معرفت خدا انيس هر وحشتى و رفيق هر تنهايى و نور هر تاريكى و توان هر ضعفى و شفاى هر دردى است.

پيش از شما مردمى بودند كه كشته مى شدند و سوزانده مى گشتند و با اره بريده مى شدند، زمين با همه وسعتش بر آنان تنگ گشته بود؛ ولى از عقيده خود بر نمى گشتند؛ بدون اين كه مقابله اى كنند و در برابر آن اذيتى به گروه مقابل برسانند؛ جز آنكه از آنان مى خواستند، كه به خدا ايمان آورند. پس، از خدا درجات آنان را براى خود مسألت كنيد و بر مصيبتهاى روزگار صبر نماييد.

منبع: فضائل و سیره چهارده معصوم علیهم السلام