اثر گناه در عالم

علامه طباطبائی :

برگی که از درخت ،
بر زمین می افتد ،
در عالم تاثیر گذار است…

چطور فکر می کنید
گناه کردن در عالم ،
بی اثر باشد…؟

.

.

.

.

.

.

.

ارسال شده در بیانات و لطائفبرچسب ها:

یک نظر بنویسید