بیانات و نکات

آرشیو
توضیحی در خصوص عالم مثال منفصل

توضیحی در خصوص عالم مثال منفصل

🔹مثال منفصل : ⬅️ من چه باشم چه نباشم عالمی هست به نام عالم مثال ، عالم برزخ ، خیال مطلق ، مطلق به معنی رها از...

اتحاد عاقل و معقول از دیدگاه حضرت علامه حسن زاده حفظه الله تعالی

اتحاد عاقل و معقول از دیدگاه حضرت علامه حسن زاده حفظه الله تعالی

⭕️هر کسی زرع و زارع و مزرعه خودش است. ⭕️هر کسی مهمان علم و عمل خودش است. ⭕️هر کسی بر سر سفره علم و عمل خودش...

مراتب عوالم ، در طـول هم هستند.هــر عالم بالاتر، متــن عالم پایین تر.

مراتب عوالم ، در طـول هم هستند.هــر عالم بالاتر، متــن عالم پایین تر.

مراتب عوالم ، در طـول هم هستند.هــر عالم بالاتر، متــن عالم پایین تر. 💠عالم پایین‌تر، شــرح بالایی...

انسان بعد از رحلت از عالم ماده ،  مطابق با عالم قبر و برزخ بدنی دارد

انسان بعد از رحلت از عالم ماده ، مطابق با عالم قبر و برزخ بدنی دارد

انسان بعد از رحلت از عالم ماده ،مطابق با عالم قبر و برزخ بدنی درد، او از بدن مادی قطع تعلق می کند. مثل آن راننده...

عده ای می گویند: راه کشف و شهــود بسته است ، اما راه آن باز است . برای فهمیدن کشف و شهـــود ، باید با عــالم...

اهل مکاشفه و شهود هنرمند هستند

اهل مکاشفه و شهود هنرمند هستند

به خیال منفصل راهیابی دارند. حقایق اشیا را می بینند. 🍃وقتی در روایات میگویند : اتقوا الفراسة المــؤمن. ...

راه کشف و شهود باز است اما شرایطی دارد، که ما بتوانیم به عالم مثال دست پیدا کنیم

راه کشف و شهود باز است اما شرایطی دارد، که ما بتوانیم به عالم مثال دست پیدا کنیم

راه کشف و شهود باز است اما شرایطی دارد، که ما بتوانیم به عالم مثال دست پیدا کنیم . باهم این شرایط سه گانه را در...

ماجرای فرزند آیت الله الهی قمشه ای از حضرت علامه حسن زاده

ماجرای فرزند آیت الله الهی قمشه ای از حضرت علامه حسن زاده

جناب آقای دکتر حسینالهیقمشه ای فرزند استاد و علامه الهی قمشه ای برای خود کسی است شخصی است . ➖من در مورد...

شرایط  سه گانه برای دست یافتن به عالم مثال

شرایط سه گانه برای دست یافتن به عالم مثال

شرایط سه گانه برای دست یافتن به عالم مثال ▫️بخشی مربوط به نفس است. ▪️بخشی مربوط به بدن است بخشی هم مربوط...

راهیابی به عالم مثال

راهیابی به عالم مثال

برای راهیابی به عالم مثال ▪️شرایط آن بخشی که مربوط به بدن می‌شود . 🔻باید از بدن سالم برخوردار باشیم ،...