بیانات و نکات

آرشیو
گناه

گناه

و إنّ لکلّ حسنة ثوابا، و لکلّ سیّئة عقابا ، گناه رو به دسته کوچک و بزرگ قسمت نکنیم، مثلا خدایا حالا مشروب و...

تمثل اعمال در روایات :

تمثل اعمال در روایات :

فرمایش پیامبر به قیس ابن عاصم : فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم : یا قیس! إنّ مع العزّ ذُلّا،...

با هر حیاتی ، موتی است

با هر حیاتی ، موتی است

و إنّ مع الحیاة موتا، نفرمود بعد الحیاة ، موتا. با هر زندگی موتی است . و إنّ مع الدّنیا آخرة ، دنیا وآخرت از هم...

نور الهی

نور الهی

مصداق آیه ۱۰ سوره انفطار ، و إن علَیکم لَحـٰفظین . حافظین یعنی شما هم محافظ دارید اما از جنس کراماً کٰتبین ،...

انتخاب همنشین

انتخاب همنشین

و أنّه لا بدّ لک یا قیس من قرین، بدان تو همنشینی داری، یدفن معک و باتو دفن میشود و هو حیّ، و تدفن معه و أنت...

فعل روزه گرفتن

فعل روزه گرفتن

و اما من خاف مقام ربه مقام ، مقام قضاوت و صدور حکم و حساب و کتاب است ، نه خود رب از همنشین فاسد خود ، از او...

تعریف انسان

تعریف انسان

انسان در علم منطق ، حیوان ناطق تعریف شده است ، یعنی جانوری گویا است. تعریف انسان در عرفان عبارت است از آن...

معرفت نفس

معرفت نفس

آن كه از صحيفه نفس خود آگاهى ندارد، از كدام كتاب و رساله طرفى مى بندد؟! آن كه گوهر ذات خود را تباه كرده است،...

مراد از عرفان از نظر علامه

مراد از عرفان از نظر علامه

در موضوع رساله معرفت ربوبی، توحید صمدی ،و توحید قرآنی است . توحیدی که خدا را جدا انسان را جدا آسمان را جدا و...

حق مؤمن بر مؤمن

حق مؤمن بر مؤمن

ابان ابن تغلب گوید: از امام صادق (ع) حق مؤمن را بر مؤمن پرسیدم، فرمود: حق مؤمن بر مؤمن بزرگتر از اینهاست، اگر...